Mac recovery zelfdiagnose

Wanneer is Mac recovery nodig?

Start je Mac niet meer naar behoren op? Met dit schema stel je eenvoudig vast of de harddisk het probleem is, en dus of data recovery noodzakelijk is.

Mac recovery | Zelfdiagnose