Werkwijze

 • Contact

  Via het contactformulier, per email of telefonisch kunt u contact opnemen met onze medewerkers.
  Indien uw probleem afwijkt van wat u bent tegengekomen op de website of bij spoed, dan raden wij telefonisch contact aan zodat we u wellicht op die wijze direct al meer informatie kunnen verstrekken.

 • Afgeven of opsturen

  Wij hebben diagnosepunten en afgiftepunten op verschillende plaatsen in Nederland en een PostNL antwoordnummer waar u gratis naar kunt versturen.

  De diagnosepunten zijn computerbedrijven waar we al vele jaren mee samenwerken. Daar komt u technisch personeel tegen die samen met u naar de case kan kijken en in minder complexe gevallen zelfs oplossingen kunnen bieden. Ook handig als er een reparatie aan het computersysteem moet plaatsvinden, dat kan daar namelijk ook.

  Afgiftepunten zijn kantoorlocaties van Element Offices waarbij een pakket met aanmeldformulier kan worden achtergelaten. Deze worden daar achter slot en grendel bewaard en door onze koerier opgehaald.

  Bij spoedklussen kunt u op afspraak direct bij ons kantoor in Bodegraven terecht, dus ook buiten kantoortijden.

  NB: Voegt u in alle gevallen een ingevuld aanmeldformulier of bevestigingsmail bij die u heeft ontvangen na het invullen van het diagnoseformulier bij uw pakket!

  Kijkt u voor het veilig inpakken van uw medium naar onze verpakkingsinstructies.

 • Gratis diagnose

  Binnen enkele dagen na binnenkomst wordt de schijf geanalyseerd en wordt er een prijsindicatie gegeven. Voor deze diagnose worden nooit kosten berekend.

  We gaan er echter vanuit dat enkel de laagste trede (€150) automatisch goedkeuring heeft, voor alle andere categorieën vragen wij eerst goedkeuring.

 • Recovery en afronding

  Wanneer wij u hopelijk het goede nieuws hebben kunnen geven, wordt het resultaat aangeleverd zoals u dat wilt. We kunnen de data gratis uploaden in uw cloud of we plaatsen de data op een nieuwe schijf. Indien wij het nieuwe medium aanleveren komen hier de kosten van dat medium bij het recoverytarief.

  Het resultaat, eventueel met het origineel, kan worden verzonden met onze koerier (tegen meerkosten) of worden opgehaald bij één van de diagnosepunten.