Second opinion

De second opinion, een frisse blik met haken en ogen

Second opinion

Geregeld ontvangen we defecte datadragers die al door een andere partij zijn bekeken. Hieronder vallen data recovery-bedrijven, computerwinkels en ‘handige buurmannen’. Het is begrijpelijk dat een klant volledig uitsluitsel wil hebben over het probleem en bij ons aanklopt voor een second opinion. Een frisse blik geeft immers meer zekerheid. Wij rekenen hiervoor een toeslag als het zegel van de harde schijf verbroken is. Of wanneer er een herstelpoging door een data recovery-bedrijf is ondernomen. Of wanneer een gezonde harddisk met software is behandeld. Deze pogingen verminderen de kans op succes en leiden tot meer werk.

Verminderde kans op succes

Een second opinion is vaak een herhaling van zetten. Zeker als de datadrager door een gerenommeerd bedrijf is onderzocht, biedt de tweede poging weinig kans op succes. Vaak draait het uit op een herbevestiging van wat de ander al heeft gevonden. Aan de andere kant is er de enthousiaste amateur die op eigen houtje op onderzoek uitgaat. Dit leidt vaak tot verbroken zegels en onzorgvuldig opengemaakte harddisks. Aangezien deze amateur geen toegang tot een cleanroom heeft, levert het in negen van de tien gevallen funeste vervuiling op. Schijven verslechteren altijd als iemand er zelf mee aan de slag gaat. Een recovery-poging van onze kant is dan soms onbegonnen werk.

Verbroken zegel

Extra werk

Een second opinion zorgt daarnaast voor meer werk dan normaal. De harde schijf is immers al bestudeerd en de persoon in kwestie heeft waarschijnlijk al pogingen ondernomen. Het hoe en wat van deze pogingen is voor ons onduidelijk. Een nauwkeurige inspectie kan daarom meer aan het licht brengen dan vooraf aan ons was gecommuniceerd. Zo kwam er onlangs een klant langs met elektrische problemen. Normaliter is het zaak om een nieuwe print op de harddisk te monteren en vervolgens de ROM om te zetten. Een nadere blik onthulde echter al snel dat er een onderliggend probleem was met de leeskoppen. Deze informatie was niet aan ons doorgegeven en leidde dus tot onnodig extra werk. Dit simpele voorbeeld toont aan waarom een second opinion-fee nodig is.