Algemeen

DDRecovery draagt veel zorg voor de privacy van klanten betreffende alle door DDRecovery aangeboden recovery-diensten. Alle persoonsgegevens die door de klant in het data recovery-proces worden verstrekt, zullen op een nauwkeurige en integere manier door DDRecovery worden behandeld. Deze behoorlijke behandeling vindt plaats conform de actuele (privacy) wetgeving.

Persoonlijke gegevens

We zullen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de klant ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat de klant in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om de persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de data recovery-diensten waarvoor de klant ze aan ons toevertrouwt.

Inzage van persoonsgegevens

Wij geven de klant het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verzoekt de klant de persoonsgegevens te laten verwijderen dan wel de toestemming voor het gebruik ervan in te trekken, dan zal DDRecovery dit verzoek honoreren. Wij wijzen er echter op dat het verwijderen van deze data ervoor kan zeggen dat de diensten namens de klant niet op de verwachte manier kunnen worden uitgevoerd. Wordt de relatie tussen DDRecovery en de klant beëindigd, dan draagt de eerstgenoemde er zorg voor dat alle persoonsgegevens van de klant worden verwijderd.

Cookies

DDRecovery maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor de klant te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar de browser wordt gestuurd en vervolgens op de computer wordt opgeslagen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. Op basis daarvan kunnen wij de kwaliteit van onze data recovery-diensten verbeteren.

Als de klant de cookies wilt uitschakelen, kan dat via de browser gedaan worden. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies kunnen worden gevonden op de site van de browser waarvan de klant gebruikmaakt.

Overige

Bij een vraag, klacht of opmerking kan de klant contact opnemen met info@ddrecovery.nl. Wij zullen er – in goed overleg – alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.