ICTWaarborg

ICTWaarborg is dé belangenbehartiger voor de ICT die zekerheid biedt zodra je voor onze data recovery-service kiest. Wij zijn als servicebedrijf aangesloten bij ICTWaarborg.

ICTWaarborg certificaat

ICTWaarborg Certificaat van DDRecovery 2014

7 zekerheden op een rij

1. Overname van aansprakelijkheid

In het geval van faillissement kun je bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht. Dit kan tot een jaar na de datum waarop de recovery is uitgevoerd. Zij kunnen je helpen met gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

2. Geschilbehandeling

Mocht je een probleem hebben waar we samen niet uitkomen, dan levert ICTWaarborg een aantal oplossingen. Als consument kun je bemiddeling inschakelen, op voorwaarde dat je geen toevlucht hebt genomen tot een andere partij. Biedt de bemiddeling geen soelaas (of wil je die niet), dan kun je terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

3. Nakomingsgarantie

Komt er om wat voor reden dan ook een bindend advies van de geschillencommissie in het spel, dan staat Stichting ICTWaarborgFonds – behoudens in geval van surseance van betaling of faillissement – borg voor de nakoming hiervan. Dit alles met een maximum van €2500,-

4. Algemene Voorwaarden op maat

Je kunt er van op aan dat onze Algemene Voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in jouw nadeel is.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Stichting ICTWaarborgFonds zorgt er bij faillissement nog een jaar lang voor dat verplichtingen met betrekking tot garantie worden nagekomen.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Hebben we speciale afspraken gemaakt en is er sprake van faillissement, dan zorgt Stichting ICTWaarborg ervoor dat deze afspraken worden nagekomen. Deze waarborg geldt voor de duur van een jaar na het maken van de afspraken. Het gaat hier om afspraken die billijk en redelijk kunnen worden genoemd.

7. Zekerheid bij einde bedrijf

Mochten wij er mee stoppen, dan zorgt ICTWaarborg dat je niet in de kou staat. Ze bieden de zekerheid dat je de data recovery in dat geval bij een ander bedrijf onder dezelfde voorwaarden (of gelijke condities) kunt voortzetten.

Let op!

Afspraken over nog te leveren producten en diensten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Bovendien hebben de zekerheden alleen betrekking op de recovery’s die zijn uitgevoerd tijdens de periode dat we bij ICTWaarborg zijn aangesloten. De 7 zekerheden gelden niet als je totale financiële belang boven de € 2500,- uitkomt.