USB-stick/ Flash recovery

Heb je geen toegang meer tot de bestanden op je USB-stick of flash geheugen? Geen paniek! Wij zijn gespecialiseerd in het terughalen van jouw belangrijke bestanden. Aan de hand van onderstaande categorieën bepalen we wat voor soort recovery nodig is:

USB-Stick Recovery

Logische problemen (1-2 weken)

Van een logisch probleem is sprake als je per ongeluk bestanden hebt verwijderd of verplaatst. Of wanneer je USB-stick of flash geheugen is geformatteerd. Bij dergelijke softwarematige schade maken wij gebruik van speciale software om de data weer te herstellen. Doorgaans duurt dit type recovery niet langer dan één week, met uitloop naar twee weken.

Connectorschade (1-2 weken)

In dit scenario is de connector van je usb-stick scheef, beschadigd of los. Bij dergelijke schade wordt de USB-connectie met uiterste precisie gesoldeerd. De doorlooptijd van dit type USB-stick recovery is eveneens één tot twee weken.

Chip Off (2-3 weken)

Als de controller of chip van je USB-stick of flash geheugen met ernstiger problemen te kampen heeft (zoals overspanning of waterschade), is een complexere ingreep noodzakelijk. Bij dergelijke problemen wordt de grootte van de datadrager niet meer door een schijfhulpprogramma herkend.

Dit type recovery wordt uitgevoerd door onze gespecialiseerde partner in Nederland. Het dataherstel neemt daardoor iets langer in beslag dan bij de andere twee categorieën.

Monolithische recovery (2-4 weken)

Indien het een monolithisch apparaat betreft met alles behalve logische problemen, is deze categorie van toepassing (denk hierbij bijvoorbeeld aan een moderne ultra platte USB-stick die niet meer wordt herkend). Voor meer informatie over wat een monolithisch apparaat precies is en hoe dergelijke recovery’s in zijn werk gaan kun je deze blog lezen.