Wat is RAID 1 recovery?

RAID 1 duidt aan dat twee (of meer) schijven elkaar spiegelen. De data van één schijf wordt gemirrord op de andere schijf zoals in de afbeelding hieronder te zien is. RAID 1 biedt een verdubbelde leessnelheid en de zekerheid dat één schijf door kan blijven draaien zodra de ander wegvalt. Toch leidt deze redundantie niet tot een veilige back-up en dus ligt dataverlies op de loer.

Hoe vindt dataverlies plaats?

Dataverlies kan op een aantal manieren plaatsvinden. Uiteraard kan de NAS zelf stukgaan. Degraderende condensatoren leiden vaak binnen vijf jaar tot een kapotte voeding. Ook kan het moederbord het begeven als gevolg van warmtewerking. Harde schijven hebben ook een beperkte levensduur. Twee dezelfde schijven zullen ongeveer dezelfde levensverwachting hebben. Als één schijf uitvalt is de ander soms al in zo’n slechte staat dat de data niet meer gekopieerd kan worden.

Verder zijn er de voor de hand liggende oorzaken zoals een plotselinge val, water- en brandschade, het per ongeluk wissen van data, diefstal en het probleem van encryptie als gevolg van hostageware (denk aan CryptoLocker).

Hoe herken je het falen van RAID 1?

Als er één schijf uitvalt kan de NAS veel snelheid verliezen. Ook kan het systeem gaan piepen of ervoor zorgen dat je mails over het probleem ontvangt. Het gepiep duurt echter niet oneindig en ook een mail glipt er wel eens tussendoor, zeker in het geval van verkeerde instellingen. Het kan daarom voorkomen dat je pas na een half jaar realiseert dat één schijf ermee opgehouden is.

Wat is RAID 1?

Drie soorten RAID 1 recovery

Softwarematige problemen
Om de recovery succesvol te laten verlopen gaan we allereerst op zoek naar de meest actuele schijf. Hiervoor sluiten we de schijven aan op onze apparatuur zodat we kunnen zien welke het langst heeft gedraaid. Van de meest wenselijke schijf wordt vervolgens een kloon gemaakt. Daarna stellen we vast om welk bestandssysteem het gaat. Gewapend met deze kennis schakelen we de software in en brengen we de recovery tot een mooi einde.

Lichte hardwarematige problemen
Hier vallen schijven onder met elektrische- of firmware problemen, of schijven met bad sectors. Bij dergelijke problemen is het vooraf (vaak) onbekend welke schijf als eerst is uitgevallen. In het geval van elektrische problemen, is het zaak om beide schijven te repareren. Na reparatie krijgen we toegang tot het systeemgebied van de harde schijven zodat we de data weer kunnen benaderen en herstellen. Deze dubbele ingreep heeft overigens geen invloed op de prijs. In het geval van bad sectors wordt de meest actuele schijf sector voor sector uitgelezen aan onze apparatuur zodat hiervan een kloon ontstaat. Indien er sprake is van firmware problematiek moet deze eerst opgelost worden alvorens er een kloon gemaakt wordt.

Zware hardwarematige problemen (cleanroom recovery)
In het geval van interne problemen moeten we ons wenden tot de cleanroom. In deze stofvrije ruimte kan de defecte schijf worden gedemonteerd. Het cleanroom recovery-tarief is bij RAID 1 gelijk aan dat van reguliere harde schijven. De cleanroom recovery komt bij RAID 1 echter minder vaak voor, aangezien twee schijven zelden tegelijkertijd dergelijke ernstige problemen ontwikkelen.